Rekrutacja/Opłaty

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: 91 4626459  lub sekretariat@gimnazjum24.pl

Czesne: 0,oo PLN

– szkoła NIE pobiera czesnego!

 

SZKOŁA PRZYJMUJE SŁUCHACZY OD 16 roku życia 

(w niektórych przypadkach określonych prawem oświatowym od 15 roku zycia)

Rekrutacja w szkole trwa cały rok. Rozpoczyna się w czerwcu każdego roku szkolnego

Celem zapisania się do szkoły należy dostarczyć:

Zapisy do klasy drugiej i trzeciej GM (kolejne semestry)
  • formularz zgłoszeniowy
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo pierwszej lub drugiej klasy GM
  • 3 zdjęcia (legitymacyjne)
  • podpisanie umowy o naukę (na miejscu w sekretariacie szkoły)
  • ksero dowodu osobistego –  osoby niepełnoletnie powinny przyjść z rodzicami lub prawnymi opiekunami (opiekun z dowodem osobistym)

SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU DO KLASY PIERWSZEJ (Semestr I i II) – w związku ze zmianą ustroju szkolnego!

Wpisowe: 0,00 zł (darmo)

Czesne: 
0,00 zł

opłaty dodatkowe:

  • egzamin poprawkowy/różnic programowych, tryb dodatkowy 40,oo zł
  • wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,oo zł
  • wydanie duplikatu świadectwa 26,oo zł
  • Egzamin Gimnazjalny w terminie dodatkowym (zgodnie z przepisami określonymi przez CKE) – zgodnie z regulaminem opłat. Opłata naliczana jest indywidualnie…

Numer konta –  płatnośći:

89 1950 0001 2006 1690 5947 0002
Idea Bank