SEKRETARIAT SZKOŁY:

70-783 Szczecin,

ul. K.Napierskiego 62

Tel: 91 4626459

sekretariat@gimnazjum24.pl. 

 

Budynek zajęć

Szczecińskie Centrum Przedsiebiorczości

ul. Kolumba 86

70-035 Szczecin

vis-a-vis

Dworca PKP

Szczecin Główny

Witamy na stronie szkoły 

GM Prywatne Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych w Szczecinie.

Bez względu na to, czy jesteś uczniem czy rodzicem szukającym szkoły dla swojego dziecka, mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji o wszystkich aspektach życia naszej szkoły.

 

Gimnazjum posiada Uprawnienia Szkoły Publicznej nadane przez Urzad Miasta Szczecina, Wydział Ośiwaty: Woś-I-4320/495/2009

Oznacza to, że szkoła posiada uprawnienia do wystawiania świadectw szkolnych na drukach Panstwowych i przeprowadza Panstwowy Egzamin Gimnazjalny na zakończenie szkoły ...

Szkoła posiada Uprawnienia Szkoły Publicznej nr: Woś-I-4320/495/2009

 

Wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Szczecina 

Oznacza to, ze szkoła realizuje podstawę programową dla gimnazjum, przeprowadza Państwowy Egzamin Gimnazjalny oraz wydaje Państwowe Świadectwa ...

 

Po ukończeniu szkoły Słuchacze mogą kontynuować naukę we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych ...